Het contact met de leden van huurdersbelangen vereniging Halsteren/Lepelstraat onderhouden wij door middel van een nieuwsbrief die eenmaal per jaar onder de leden wordt verspreidt.

Tevens is er eenmaal per jaar een ledenvergadering waar de in en outs van de vereniging aan de orde komen. Zeker is een kascontrole die vast onderdeel is van de agenda. Ook het nemen van besluiten wordt tijdens deze vergadering aan de leden voorgelegd. Bij een meerder- of minderheid van stemmen wordt een besluit aangenomen of verworpen.
LAAT VAN U HOREN.

Contacten die er zijn in het belang van onze leden zijn erg divers. Als bestuur is er mogelijkheid tot het bezoeken van curcussen en symposia.
Het bestuur heeft de mogelijkheid tot het bezoeken van de Provinciale Vergaderingen die 10x per jaar plaats vinden.
Er is overleg met directie en managers van Stadlander
Tevens zijn er contacten met gemeente Bergen op Zoom, Saver, zie pagina Links.


©2024 Designed and Created by JeP